Rafał Gawin nowym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki

psav zdjęcie główne”Minister Energii Krzysztof #Tchórzewski w imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wręczył Rafałowi Gawinowi nominację na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jednocześnie minister podziękował Maciejowi Bando za dotychczasowa pracę” – poinformowało Ministerstwo Energii na Twitterze.2 czerwca 2019 r. upłynęła kadencja Macieja Bando na stanowisku Prezesa URE.Kancelaria Premiera Rady Ministrów informowała 26 czerwca br., że ogłosiła powtórny konkurs na szefa URE, gdyż poprzedni z 30 kwietnia zakończył się bez wyłonienia żadnego kandydata.Zgodnie z prawem, Prezesa URE wskazuje premier spośród kandydatów wyłonionych w konkursie na jedną, 5-letnią kadencję.Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest Regulatorem rynku energii, centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy Prawo energetyczne do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.Do kompetencji Prezesa URE należą m.in.: udzielanie i cofanie koncesji, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z ustawami i przepisami wykonawczymi, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii elektrycznej.>>> Czytaj też: Ren wysycha. To katastrofalna wiadomość dla niemieckiego handlu