Dzienne archiwum: Sierpień 10th, 2019

Siemka Mireczki, na…

Siemka Mireczki, na piąteczek: Raport z działalności Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w 2018 r. To od początku: – Infrastruktura dozoru jądrowego w Polsce – Nadzór nad wykorzystaniem źródeł promieniowania jonizującego – Nadzór nad obiektami jądrowymi – Zabezpieczenia materiałów jądrowych – Transport materiałów promieniotwórczych – Odpady promieniotwórcze – Ochrona …